ಜೀರಿಗೆಯ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು

ಜೀರಿಗೆಯ ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಗಳು ”ಜೀರಿಗೆ” ಇದು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಭಾರತದ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀರಿಗೆಯ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಚಟಪಟ ಕೇಳದಿರುವ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಜೀರಿಗೆ, ಕೇವಲ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ,ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುವೆಂದರೆ ಅದು ಜೀರಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು …

ಜೀರಿಗೆಯ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು Read More »