ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು

ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಫೀಟ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಮೆಂತೆ ಗಿಡ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತಹ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೆಂತೆ ಕಾಳುಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೆಂತ್ಯೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೂದಲುದುರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ …

ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು Read More »